คลังสินค้าและศูนย์การกระจายสินค้า


สยามซีเอสพี ให้บริการคลังสินค้ารวมทั้งหมดกว่า 30 หลัง พื้นที่รวม 100,000 ตารางเมตร โดยแต่ละคลังสินค้าจะมีพื้นที่ระหว่าง 1,650 ถึง 3,300 ตร.ม. คลังสินค้าของเราสามารถเก็บสินค้าได้ทั้งสินค้าทั่วไป สินค้าเฉพาะ สินค้าเทกอง เหล็กคอยล์ เหล็กบิลเล็ต และสินค้าประเภทหีบห่อ รวมไปถึงสินค้าที่ต้องมีการบรรจุเข้าตู้คอนเทนเนอร์ และสินค้าขาเข้าที่นำออกจากตู้คอนเทนเนอร์ก็ได้เช่นกัน และปัจจุบันสยามซีเอสพี ก็ได้มี คลังสินค้าผ่านแดนไว้ สำหรับรองรับการให้บริการ สินค้าที่มาจากประเทศลาว อีกด้วย อีกทั้ง คลังสินค้าของสยามซีเอสพี ให้บริการรับฝากสินค้า ทั้งผ่านท่าเรือสยามซีเอสพี และ ไม่ผ่านท่า พร้อมด้วยอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานอย่างครบวงจร

ประเภทสินค้าที่เราให้บริการ ได้แก่

 • น้ำตาล ,แป้ง ,ข้าวสาลี , ข้าวสาร, ข้าวโพด พืชผลทางการเกษตร เป็นต้น
 • เหล็ก
 • แร่ยิมซัม
 • โซดาแอส
 • และอื่นๆ

บริการของเรา

 • บริการพักสินค้าทั้งนำเข้าและส่งออก
 • บริการรับฝากเก็บสินค้าเทกองและทั่วไป
 • การจัดทำรายงานสต็อกรับฝากสินค้า
 • บรรจุสินค้า,ติดป้าย,แกะห่อ รวมถึงจำความสะอาดบรรจุภัณฑ์
 • การกระจายสินค้า
 • การจัดยกสินค้าด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย
 • ระบบการควมคุมคลังสินค้าที่ทันสมัยและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง
 • และบริการอื่นๆ

 

Image Gallery