ท่าเทียบเรือเอนกประสงค์


ท่าเทียบเรือเอนกประสงค์ของSIAMCSP มีวัตถุประสงค์ เพื่อรองรับการให้บริการการขนส่งและการขนถ่ายสินค้าที่มีความหลากหลาย ทั้งสินค้าที่บรรจุตู้ สินค้าทั่วไป สินค้าแร่เหล็ก สินค้าเทกอง และอื่นๆ ท่าเทียบเรือเอนกประสงค์ของเราจึงมีความยืดหยุ่นและคล่องตัวในการปฏิบัติงานมากกว่าท่าเรียบเรือประเภทอื่นๆ ทั้งนี้ท่าเทียบเรือเอนกประสงค์ของเรายังมีสิ่งอุปกรณ์ยกขนหรือขนถ่ายที่หลากหลายเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการขนถ่ายสินค้าที่มีความแตกต่างกันออกไป

Port Summary

สถานที่ แลตติจูด 13° 7’34.55″N , ลองติจูด 100°53’40.37″E
จำนวนท่าเทียบเรือ ท่าเทียบเรือ 3
A1 (378 ม.), A2 (273 ม.) and A3(64 ม.)
พื้นที่ปฏิบัติงานของท่าเทียบเรือ 20,900 ตารางเมตร
ความยาว X ความกว้าง(ม.) 378 x 55
ความยาวสะพานเทียบเรือ (ม.) 2400
ขนาดเรือสูงสุด 45,000 DWT
ขนาดกินน้ำลึกต่ำสุด/ สูงสุด (Draft) 10.9/13.9 เมตร

บริการ

  • ขนถ่ายสินค้า เข้าออกผ่านท่า ทั้งสินค้าทั่วไป เทกอง และสินค้าตู้คอนเทนเนอร์
  • ขนส่งสินค้า ภายในท่าเรือ และคลังสินค้า หรือส่งมอบ ไปยังโรงงานลูกค้า
  • การเชื่อมต่อ ขนส่งสินค้ากับท่าเรืออื่นๆ ภายในประเทศ และต่างประเทศ

Image Gallery