ท่าเรือโป๊ะ


ท่าเรือสินค้าเทกอง SIAMCSP เรามีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกอย่างครบครันรวมถึงทำเลที่ตั้งที่เอื้ออำนวยความสะดวกแก่การขนถ่ายสินค้าเทกองที่มีลักษณะเฉพาะ ในการขนถ่าย เนื่องจากสินค้าบางประเภทต้องมีการป้องกันความชื่น และบางประเภทก่อให้เกิดมลภาวะ ซึ่งเราให้ความสำคัญกับสิ่งเหล่านี้ ทั้งสินค้าของลูกค้า และความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน

Port Summary

ขนาดพื้นที่ปฏิบัติการท่าเทียบเรือ กว้าง 40 ม., ยาว 250 ม.
พื้นที่ปฏิบัติงานท่าเทียบเรือ 12,000 ตารางเมตร
สะพานเชื่อมต่อถึงปลายท่าเทียบเรือ 800 เมตร
ความลึก 5.5 เมตร (LWL / 8,000MT)
จำนวนท่าเทียบเรือ ที่สามารถเข้าเทียบท่า 8-10 ยูนิตต่อครั้ง
อุปกรณ์ Crane, Macro, trailer, loader, Backhoe, etc.
ความสามารถในการขนถ่ายสินค้า สูงสุด 3,000-5,000 ตัน/วัน
ความสามารถในการรองรับปริมาณสินค้าผ่านท่า สูงสุด 4,000,000 ตัน/ปี

บริการ

  • ขนถ่ายสินค้า เข้าออกผ่านท่า ทั้งสินค้าทั่วไป เทกอง และสินค้าตู้คอนเทนเนอร์
  • ขนส่งสินค้า ภายในท่าและคลังสินค้า หรือส่งมอบยังลูกค้า
  • การเชื่อต่อกับท่าเรืออื่นๆ ภายในประเทศ

Image Gallery