บริการด้านอื่นๆ


  • แรงงานขนถ่ายสินค้าทั้งในระวางเรือและพื้นที่ท่าเรือ
  • บริการเรือลากจูง และเครนลอยน้ำ
  • บริการพิธีการศุลกากร และตรวจปล่อย ณ ท่าเรือตลอด 24 ชั่วโมง
  • บริการรถขนส่งสินค้าจากท่าเรือไปยังจุดหมายปลายทาง
  • บริการตรวจสอบและชั่งน้ำหนักสินค้า
  • บริการจัดเตรียมเครื่องจักร ในการขนถ่ายสินค้า

Image Gallery