ลานตู้คอนเทนเนอร์


 • จุดควบคุมการผ่านเข้า ออกลานพักตู้คอนเทนเนอร์ จำนวน 3 gates มีช่องทางผ่านเข้าออก สำหรับรถสินค้า 6 ช่องทาง
 • ขนาดพื้นที่รองรับการเก็บตู้ 48,000 ตารางเมตร
 • เครื่องมือยกขนตู้คอนเทนเนอร์ ทั้งหนัก (1คัน) และ เปล่า (3 คัน)
 • ความสามารถในการซ่อมบำรุงรักษาตู้คอนเทนเนอร์ จำนวน 100 ตู้ต่อวัน
 • การรายงาน การผ่านเข้าออก ลานตู้ตลอดเวลา
 • ความสามารถในการรองรับปริมาณตู้คอนเทนเนอร์ได้ สูงสุด 5000 ตู้
 • ความสามารถในการทำความสะอาด บำรุงรักษาตู้คอนเทนเนอร์ จำนวน 150-200 ตู้ต่อวัน
 • พื้นที่ในการรองรับการการซ่อมบำรุงรักษาตู้คอนเทนเนอร์ ต่อครั้ง ที่ 150-200 ตู้ต่อเวลา
 • ระบบอินเตอร์เน็ท ความเร็วสูง 10MB ในการรองรับการให้บริการ

การให้บริการลานตู้คอนเทนเนอร์

 • ตรวจสอบสภาพตู้ก่อน/หลัง และทำการปรับปรุงคุณภาพ ตามมาตรฐาน
 • การบรรจุสินค้าเข้าตู้ และการเปิดตู้สินค้านำสินค้าออกจากตู้
 • ระบบการส่งถ่ายข้อมูลผ่านระบบ EDI
 • การรายงานตู้เข้า-ออก

ระบบสื่อสารและการควบคุมการปฏิบัติการ  (CDMS)

 • ระบบควบคุมการทำงานลานตู้
 • การส่งถ่ายข้อมูลตลอดเวลาแระต่อเนื่อง  (EDI : CODECO and COARRI)
 • รายงานสต็อก และการเข้าออกของตู้
 • ความสามารถ ในการปรับเปลี่ยนรายงานตามความต้องการของลูกค้า
 • ระบบการรายงาน ความสามารถส่งถ่ายข้อมูลได้มากถึง 6ครั้ง/วัน

การรักษาความปลอดภัย 

 • CCTV
 • ระบบแสดงสว่าง
 • ระบบรักษาความปลอดภัย และการควบคุมการเข้าออก
 • ควบคุมการจราจร

บริการ

 • ให้บริการลานพักตู้ รับฝากตู้สินค้า ของสายการเดินเรือต่างๆ
 • บำรุงรักษา ซ่อมแซม และทำความสะอาดตู้คอนเทนเนอร์
 • การบรรจุสินค้าเข้าตู้
 • คัดแยกตู้ สภาพตู้ ตามสภาพต่างๆ
 • และบริการขนส่ง

Image Gallery