การเข้าถึงชุมชน


ความสำเร็จของเราขึ้นอยู่กับความสำเร็จของชุมชนเช่นกัน

SIAMCSP ตระหนักถึงการพึ่งพาอาศัยกันและกันระหว่างธุรกิจและสังคม ทั้งนี้ก็เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งในการดำเนินกิจการ เราจึงมักเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนกิจกรรม ของชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียงเสมอ
เช่น

  • จัดกิจกรรมวัดเด็กประจำปีให้กับโรงเรียนวัดใหม่เนินพะยอม
  • บริจาคเสื้อกีฬาให้กับทีมกีฬาของชุมชนอ่าวอุดม
  • บริจาคเงินทุนซ่อมแซมอาคารโรงเรียนวัดใหม่เนินพะยอม
  • สนับสนุนกิจกรรมอาสาสมัครที่ชุมชนบ้านอ่าวอุดม
  • บริจาคเสื้อยืดกิจกรรมสำหรับผู้พิการให้มูลนิธิ “แม่ของแผ่นดิน”
  • ปล่อยพันธุ์กุ้งที่ได้รับการสนับสนุนจากสมาคมชาวประมงอ่าวอุดม เพื่อเฉลิมฉลองวันแม่
  • บริจาคอาหารและตรวจสุขภาพให้ผู้สูงอายุจัดโดยเทศบาลแหลมฉบัง

โครงการดังกล่าวถือเป็นเพียงส่วยหนึ่งของกิจกรรมอีกมากมายที่บริษัทฯและพนักงานของเราสนับสนุนและเข้าร่วมอย่าสม่ำเสมอ