สถานที่ตั้ง


ท่าเรือและคลังสินค้าของบริษัทตั้งอยู่ที่ศูนย์กลางของแหลมฉบัง โครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก (Eastern Seaboard Gateway) ของประเทศไทย ด้วยจุดยุทธศาสตร์ 6 กิโลเมตรจากท่าเรือแหลมฉบัง 100 กิโลเมตรจากสถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง (ไอซีดี ลาดกระบัง) กรุงเทพมหานคร และ 135 กิโลเมตรทางทิศตะวันออกเฉียงใต้จากท่าเรือกรุงเทพ
ทั้งนี้ สำนักงานใหญ่ของบริษัทตั้งอยู่ที่บางนา กรุงเทพมหานคร ศูนย์กลางพาณิชย์ที่มีการเติบโตสูงที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย เขตบางนามีเส้นทางสะดวกไปยังอีสเทิร์นซีบอร์ดของประเทศไทย ตลอดทั้งใกล้กับสนามบินสุวรรณภูมิ สถานที่ตั้งของเราจึงสนองตอบความต้องการของลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ

สำนักงานใหญ่

สำนักงานสาขา/คลังสินค้าและท่าเรือ

ลานตู้คอนเทนเนอร์

223/21-22 ชั้น 9 Country Tower A ถ.สรรพาวุธ บางนา กรุงเทพฯ 10260 ประเทศไทย

Tel: 0-2753-4171-5
Fax: 0-2753-4170

113/30 หมู่ 1 ถนนสุขุมวิท กิโลเมตรที่ 123 ทุ่งสุขลา อำเภอ ศรีราชา ศรีราชา ชลบุรี 20230

Tel: 0-3835-1022
Fax: 0-3835-1118

113/30 หมู่ 1 ถนนสุขุมวิท กิโลเมตรที่ 123 ทุ่งสุขลา อำเภอ ศรีราชา ศรีราชา ชลบุรี 20230

Tel: 0-3835-1112
Fax: 0-3835-1112