อาชีพ


 

บริษัท สยามคอมเมอร์เชียล ซีพอร์ท จำกัด มีจุดมุ่งหมายเพื่อเตรียมความพร้อมของบุคลากรในด้านปริมาณและขีดความสามารถให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับแผนการเติบโตของธุรกิจ โดยมุ่งเน้นการสร้างรากฐานของระบบงานบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีนโยบายและกระบวนการที่ชัดเจน สามารถนำ มาบูรณาการได้ รวมทั้งสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรสามารถสร้างสรรค์ผลงาน เพื่อนำองค์กรสู่ความเป็นเลิศ

หากท่าสนใจสมัครงานที่บริษัท สยามคอมเมอร์เชียล ซีพอร์ท จำกัด (สาขา ศรีราชา) สามารถส่งประวัติส่วนตัว (resume) มาที่

E-mail: hr@siamcsp.com

หรือสแกน QR code ด้านล่างนี้

QR mail

** สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 038-351-038 ต่อ 2 **